თინათინ ცხვედიანის კვლევა „დანაშაულის პროვოცირების საკითხი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაში“

Untitled

04/04 თინათინ ცხვედიანის კვლევა „დანაშაულის პროვოცირების საკითხი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკაში“

კვლევა განხორციელდა „ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს“ მიერ დაფინანსებული პროექტის  - „სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში მხარეთა შეჯიბრებითობის უზრუნველყოფისათვის რეკომენდაციების შემუშავება“ ფარგლებში