საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია 2018 წლის 27 დეკემბერს N06 საერთო კრებას გამართავს