სიფას წევრი ადვოკატების შეხვედრა “სასამართლოებში კომერციული სპეციალიზაციის საქმის წარმოებასთან დაკავშირებით”

სიფას წევრი ადვოკატების შეხვედრა “სასამართლოებში კომერციული სპეციალიზაციის საქმის წარმოებასთან დაკავშირებით”

2019 წლის 24 აპრილს საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის წევრი ადვოკატების მონაწილეობით გაიმართა შეხვედრა/დისკუსია თემაზე: “თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში კომერციული სპეციალიზაციის შექმნის შედეგად სიფას წევრი ადვოკატების  საქმის წარმოების გამოცდილება”.

 

წევრებმა ისაუბრეს პრობლემებსა და  მათ პრაქტიკულ გამოცდილებაზე  წარმოდგენილ საკითხთან დაკავშირებით და დასახეს სამომავლო ნაბიჯები/ღონისძიებები პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობის მიზნით.

შეხვედრას ესწრებოდა 18 ადვოკატი .