საქმიანობა

2017 წლის 26-27 და 29-30 სექტემბერს, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის „მმართველობა განვითარებისთვის“ G4G-ის მხარდაჭერით, მიმდინარე პროექტის „გადახდისუუნარობის მმართველთა პროფესიული განვითარება“ ფარგლებში კიდევ ორი ტრენინგი...

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის ორგანიზებით, გრძელდება ტრენინგების ციკლი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) და G4G-ის მხარდაჭერილი პროექტის - „გადახდისუუნარობის მმართველთა პროფესიული განვითარება“ (RFA # 2017-014) ფარგლებში. ამჯერად ტრენიგები გაიმართა 2017 წლის...

2016 წლის 23 და 24 სექტემბერს, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ იურიდიული დახმარების სამსახურის ბიუროს ადვოკატებისთვის ქ. ქუთაისში ჩაატარა ტრენინგი საოჯახო სამართალში თემაზე „მშობლის უფლების შეზღუდვის და ჩამორთმევის დროს მხარეთა მტკიცების ტვირთი და...

2016 წლის 14-15 ივლისს, „ტექნო პარკში“ საქართველოს იურიდიული ფირმების ორგანიზებით და USAID-ის პროექტ G4G-ის მხარდაჭერით გაიმართა ორ დღიანი კონფერენცია გადახდისუუნარობის სისტემის რეფორმის შესახებ. კონფერენციაზე სიფა-ს გადახდისუუნარობის სამართლის ექსპერტებმა წარმოადგინეს მოხსენებები გადახდისუუნარობის სისტემის...

„საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის“ მიერ ინიცირებული კანონპროექტი სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა. ამიერიდან ადვოკატის საქმიანობაში უკანონო ჩარევა დანაშაულებრივი ქმედებაა და ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსით. კანონპროექტი მომზადდა სიფას...