საქმიანობა

2016 წლის 23 და 24 სექტემბერს, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ იურიდიული დახმარების სამსახურის ბიუროს ადვოკატებისთვის ქ. ქუთაისში ჩაატარა ტრენინგი საოჯახო სამართალში თემაზე „მშობლის უფლების შეზღუდვის და ჩამორთმევის დროს მხარეთა მტკიცების ტვირთი და...

2016 წლის 14-15 ივლისს, „ტექნო პარკში“ საქართველოს იურიდიული ფირმების ორგანიზებით და USAID-ის პროექტ G4G-ის მხარდაჭერით გაიმართა ორ დღიანი კონფერენცია გადახდისუუნარობის სისტემის რეფორმის შესახებ. კონფერენციაზე სიფა-ს გადახდისუუნარობის სამართლის ექსპერტებმა წარმოადგინეს მოხსენებები გადახდისუუნარობის სისტემის...

„საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის“ მიერ ინიცირებული კანონპროექტი სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაამტკიცა. ამიერიდან ადვოკატის საქმიანობაში უკანონო ჩარევა დანაშაულებრივი ქმედებაა და ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსით. კანონპროექტი მომზადდა სიფას...

2016 წლის  11-12 ივნისს ამერიკის იურისტთა ასოციაციამ (ABA) და საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ (ALFG) ჩაატარა ტრენინგი ჟურნალისტებისთვის თემაზე „ზოგადი ინფორმაცია ნაფიცმსაჯულთა სასამართლოს შესახებ“. ტრენინგს უძღვებოდნენ საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციისა და ABA-ს წარმომადგენლები....

2016 წლის 12 აპრილს, ფონდ „ღია საზოგადოება-საქართველოს“ ოფისში საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ წარმოადგინა  ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „მხარეთა თანასწორობისა და შეჯიბრებითობის უზრუნველყოფის ღონისძიებების მონიტორინგი სისხლის სამართლის პროცესში“  შუალედური ანგარიშის პრეზენტაცია. პროექტის ფარგლებში,  სიფა-ს...

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის საბჭოს წევრი გახდა. საქართველოს სავაჭრო პალატა წარმოადგენს წევრობაზე დაფუძნებულ საჯარო სამართლის კორპორაციას, რომელიც აერთიანებს რეგიონულ სავაჭრო-სამრეწველო პალატებს და მეწარმე სუბიექტებს.  პალატა დაფუძნებულია  „საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო...

2015 წლის 25 ივნისს, სასტუმრო თბილისი მარიოტში საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის წევრმა ადვოკატებმა წარმოადგინეს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ცვლილებების რეკომენდაციები. ადვოკატების რეკომენდაციები ეხება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში მხარეთა შეჯიბრებითობის და თანასწორობის გაუმჯობესებას. დღეს მოქმედი...