ააიპ „ნიუვიჟენ“ უნივერსიტეტი დ აააიპ საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია

გადმოწერა/ამობეჭდვა

გადმოწერა/ამობეჭდვა

კატეგორია
მემორანდუმები
ტეგები
უნივერსიტეტები
პროექტის შესახებ

მემორანდუმი

შპს თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტსა და ა.ა.ი.პ. საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციას შორის ურთიერთანამშრომლობის შესახებ