საქართველოს იურიდიული ფირმებისასოციაცია და ს.ს.ი.პ.იურიდიული დახმარების სამსახური

გადმოწერა/ამობეჭდვა

Category
მემორანდუმები, პრო ბონო
Tags
ორგანიზაცია
About This Project

მემორანდუმი ა.ა.ი.პ. საქართველოსიურიდიულიფირმებისასოციაციასადას...პ.იურიდიულიდახმარებისსამსახურს შორისურთიერთთანამშრომლობისშესახებ 1ნოემბერი2014წელი