ბერიტაშვილი ნიკა

ბერიტაშვილი ნიკა

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 37 93 00
მობ. ტელეფონი: 577390074

ელ. ფოსტა: nika.beritashvili@gmail.com

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) და ადმინისტრაციული სამართალი: სახელშეკრულებო სამართალი, შრომის სამართალი, არბიტრაჟი, მედიაცია და დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის სამართალი, საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამართალი.

იურიდიული ფირმა: “აკაკი ჩარგეიშვილის საადვოკატო დარბაზი”