გალდავა დავითი

გალდავა დავითი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 15 88  11
მობ. ტელეფონი: 555 118877

ელ. ფოსტა: davit.galdava@ge.ey.comdatogaldava@gmail.com

სფერო: სამოქალაქო (სახელშეკრულებო, საკორპორაციო, შრომითი სამართალი, საოჯახო) და ადმინისტრაციული სამართალი.

კომპანია: იუაი (EY)