გოგიჩაიშვილი ელენე

გოგიჩაიშვილი ელენე

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 15 88  11
მობ. ტელეფონი: 577 09 12 11

ელ. ფოსტა: elene.gogichaishvili@ge.ey.com

სფერო: სამოქალაქო (სახელშეკრულებო, საკორპორაციო, შრომითი სამართალი, საოჯახო) და ადმინისტრაციული სამართალი.

კომპანია: იუაი (EY)