ხრიკაძე დავითი/ვლადიმერი

ხრიკაძე დავით/ვლადიმერ

პოზიცია:  პარტნიორი
ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 54 58 45; 2 188 188
მობ. ტელეფონი: 595 333 6329

ელ. ფოსტა: dkhrikadze@bdo.ge

სფერო: ბიზნეს სამართალი. ფინანსური ისნტიტუტების სამართლებრივი მხარდაერა. М&A გარიგებები. საკორპორაციო სამართალი.

იურიდიული ფირმა: BDO Legal