შპს “თბილისის საადვოკატო ბიურო”

მისამართი: თბილისი, შარტავას 35/37 – ში, ბინა #34.

ტელ: 577 74 25 25

ელ-ფოსტა: archiltabagari@gmail.com

შპს “თბილისის საადვოკატო ბიურო”-ს საქმიანობის ძრითადი მიმართულებებია:

  • სამოქალაქო სამართალი
  • საკორპორაციო სამართალი
  • საბანკო სამართალი
  • სამოქალაქო საპროცესო სამართალი
  • ადმინისტრაციული სამართალი და პროცესი

თბილისის საადვოკატო ბიუროს მმართველი პარტნიორია არჩილ თაბაგარი.

არჩილ თაბაგარი 1999 წლიდან მუშაობდა სხვადასხვა კომპანიების იურისტად, 2007 წლიდან არის ადვოკატი და მისი კვალიფიკაციის სფეროს წარმოადგენს სახელშეკრულებო სამართალი, საკორპორაციო სამართალი, საბანკო სამართალი, სამოქალაქო საპროცესო სამართალი.