საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციას ინსტიტუციური აკრედიტაცია მიენიჭა

საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცამ  იურიდიული ფირმების ასოციაციას ინსტიტუციური აკრედიტაცია მიანიჭა. დღეიდან, სამი  წლის განმავლობაში, სიფა-ს ღონისძიებებში ადვოკატის მონაწილეობა ავტომატურად იქნება აკრედიტებული ადვოკატთა ასოციაციის წესდების 15 და განგრძობადი  იურიდიული განათლების წესების თანახმად.