ენერგეტიკის, ნავთობის, გაზის, საზღვაო გადაზიდვების, ტრანსპორტის სამართალი