არქივი

2020 წლის 23 იანვარს, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ (სიფა), წევრებისთვის ორგანიზება გაუწია სამუშაო შეხვედრას. შეხვედრაზე განხილული იქნა შემდეგი საკითხები: - ახლად მიღებული კანონი “ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ” - ნომინალური მფლობელობის ანგარიშების გახსნა ადვოკატების/საადვოკატო ბიუროების მიერ - ფულის გათეთრების და ტერორიზმის რისკების შეფასების ანგარიში ადვოკატებისთვის - კონფიდენციალობის დაცვა სამუშაო შეხვედრაზე ექსპერტად მოწვეული იყო ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მეთოდოლოგიის, საერთაშორისო

2019 წლის 16 დეკემბერს, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ (სიფა), სასტუმრო “რუმსი თბილისი”-ში, გამართა კვლევის პრეზენტაცია - “საკუთრების უფლების დაცვის გარანტიები სისხლის სამართლის პროცესში”. კვლევა განხორციელდა სიფას სისხლის სამართლის სამუშაო ჯგუფის ინიციატივით და ფონდ “ღია საზოგადოება-საქართველო”-ს ფინანსური მხარდაჭერით. კვლევის მიზანს წარმოადგენდა სისხლის სამართლის პროცესში ქონების დაყადაღებისა და ჩამორთმევის, აგრეთვე ნივთიერი მტკიცებულებების ამოღებისა და დაკავშირებული საკითხების კვლევა ადამიანის უფლებათა

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის მონაწილეობით, 2019 წლის 6 დეკემბერს, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს პლენუმის დარბაზში, სამეცნიერო-საკონსულტაციო საბჭოს ფორმატში, სხდომა გაიმართა. სხდომას უძღვებოდა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი, სამოქალაქო საქმეთა საკასაციო პალატის თავმჯდომარე მზია თოდუა. საკითხები, რომელიც განხიხილეს სხდომის ფარგლებში, შეთავაზებული იქნა საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის მიერ და შემდეგნაირად იყო წარმოდგენილი: 1. ა) მოსამართლის მიერ საქმის მომზადება, ფაქტებზე მითითების უფლების

2019 წლის 27 ნოემბერს, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის (სიფა) ორგანიზებით, მისი წევრი ადვოკატებისთვის, ჩატარდა ტრენინგი, თემაზე: “არასრულწლოვან ბავშვებთან დაკავშირებული სასამართლო დავების პრობლემატიკა და მათი გადაჭრის გზები”. ტრენინგებს უძღვებოდნენ: მოწვეული ექსპერტი, APR გამოყენებითი ფსიქოლოგიის და კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი, ფსიქოლოგი თამარ მუმლაძე და იურიდიული ფირმა “უსუფაშვილი და ზედელაშვილი - ადვოკატთა ჯგუფის” ადვოკატი, ნონა ოტიაშვილი. ტრენინგზე განხილული

2019 წლის 26 ნოემბერს, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის (სიფა) ორგანიზებით ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: “მედიაცია: ახალი კანონი, ახალი, კონვენცია, ახალი შესაძლებლობები”. ტრენინგზე განხილული იქნა 2019 წლის სექტემბერში მიღებული “საქართველოს კანონი მედიაციის შესახებ”; სინგაპურის მედიაციის კონვენცია, მისი მიზანი, ფარგლები, მოლოდინები და ზეგავლენა საერთაშორისო მედიაციის პრაქტიკაზე. ტრენინგს უძღვებოდნენ: მოწვეული ექსპერტი, საქართველოს არბიტრთა ასოციაციის თავმჯდომარე და რეგისტრირებული მედიატორი სოფიო

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის (სიფა) ორგანიზებით, 2019 წლის 22 ნოემბერს, სიფას წევრი ადვოკატებისთვის, ჩატარდა ტრენინგი თემაზე: "დავების გადაწყვეტის წესი საინვესტიციო ხელშეკრულების თანახმად". ტრენინგზე განხილული იქნა ისეთი საკითხები, როგორიცაა: ინვესტიციის დაცვის მექანიზმები; დავის გადაწყვეტის მეთოდები; ICSID-ის იურისდიქცია; გადაწყვეტილების საბოლოობა და აღსრულება. ტრენინგს უძღვებოდნენ სიფას წევრები, BLC-ის მმართველი პარტნიორი ქეთევან ქვარცხავა და BLC-ის უფროსი იურისტი რუსუდან ჭკუასელი.

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ (სიფა), 2019 წლის 21 ნოემბერს, მისივე წევრებისთვის, ორგანიზება გაუწია ტრენინგის ჩატარებას, თემაზე: " საქართველოსთან დაკავშირებული საერთაშორისო ბიზნეს ტრანზაქციები და შესაბამისი დავები; ჰააგის კონვენციათა ახალი რეჟიმი". ტრენინგზე განხილული იქნა ისეთი საკითხები, როგორიცაა: შეთანხმებები საერთაშორისო განსჯადობაზე; ცნობა-აღსრულება; ჰააგის რეჟიმი; ინვენსტორსა და სახელმწიფოს შორის დადებული ტრანზაქცია და დავა. ტრენინგს უძღვებოდა სიფას წევრი, EY Georgia-ს

2019 წლის 20 ნოემბერს, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ (სიფა) , მისი წევრი ადვოკატებისთვის, ორგანიზება გაუწია ტრენინგს, თემაზე: "ქონების გადასახადის სამართლებრივი ბუნება და ადმინისტრირება". ტრენინგზე განხილული იქნა ისეთი საკითხები, როგორიცაა: ქონების გადასახადით დაბეგვის სუბიექტები და ქონება, რომელზედაც ვიხდით გადასახადს; სტრუქტურული სხვაობა გადასახდის გადამხდელ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შორის, ქონების გადასახადით დაბეგვრისას; ქონების გადასახადის გადახდის პრინციპი -

2019 წლის 12 ნოემბერს, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის (სიფა) ადვოკატებისთვის ჩატარდა ტრენინგი, თემაზე: „საკუთრების უფლება სისხლის სამართლის პროცესში“. ტრენინგს უძღვებოდნენ სიფას წევრები, იურიდიული ფირმა VBAT-ის პარტნიორი დავით კვაჭანტირაძე, VBAT-ის უფროსი იურისტი თინათინ ცხვედიანი და სიფას სისხლის სამართლის ჯგუფის წევრი ალექსანდრე ნოსელიძე. ტრენინგზე განხილული იქნა ისეთი საკითხები, როგორიცაა: ადამიანის უფლებათა პრეცედენტული სამართალი და ქართული კანონმდებლობა სისხლის