არქივი

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის წევრთა საყურადღებოდ! 2021 წლის 29 ივნისს სასტუმროში „შერატონი გრანდ თბილისი მეტეხი პალასი“ (მის: თელავის ქ. #20, თბილისი) გაიმართება საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის რიგით მე-7 საერთო კრება. რეგისტრაცია დაიწყება 17:00 სთ-ზე. წევრთა დასწრება სავალდებულოა! დღის წესრიგი   17:00 – 17:20 ·         რეგისტრაცია 17:20– 18:00 ·         მისალმება ·         საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის  საანგარიშო პერიოდის საქმიანობის ანგარიში ზვიად კორძაძე - საქართველოს იურიდიული

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია აგრძელებს ინტენსიურ, პრაქტიკულ კურსს სამშენებლო სამართალში. ბოლო 2 შეხვედრა, 25 მაისს და 1 ივნისს გაიმართა ცოცხალ, ფიზიკური შეხვედრის რეჟიმში, საერთო-სამუშაო სივრცე "ტერმინალში". შეხვედრების ფარგლებში განხილული იქნა მშენებლობასთან დაკავშირებული ხელშეკრულებები, მათ შორის ხელშეკრულებები მშენებლობის განმავლობაში და ფართების რეალიზაციისას. შეხვედრებს უძღვებობდნენ სიფას წევრი იურიდიული ფირმა GLCC-ის დირექტორი, ალექსანდრე ქამუშაძე და JG Counselors აღმასრულებელი დირექტორი,

2021 წლის 1 აპრილიდან ძალაში შევიდა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი, სრულიად ახალი, „რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს კანონი, რომელიც ორიენტირებულია არსებულ გამოწვევებზე და აჩენს ახალ შესაძლებლობებს ფინანსური სირთულეების პერიოდში საწარმოს სიცოცხლისუნარიანობის შესანარჩუნებლად, რაც ამავე დროს, მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს წარმოადგენს ეკონომიკური სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია (სიფა) მოხარულია, რომ მნიშვნელოვანი წვლილი მიუძღვის გადახდისუუნარობის სისტემის რეფორმის პროცესში,

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ საქართველოს  საბანკო ასოციაციასთან ერთად, ა/წ 25 მარტს, ორგანიზება გაუწია ვებინარს თემაზე" საბანკო სექტორის სამართლებრივი გამოწვევები, შეფასება და ანალიზი". ვებინარზე განხილული იქნა შემდეგი 4 საკითხი: ა) ელექტრონული ხელმოწერის გამოყენება გარიგებებში, ელექტრონული ხელმოწერით დადასტურებული ელექტრონული დოკუმენტების სამართლებრივი აღიარება და სასამართლოში წარდგენის სპეციფიკა, არსებული სასამართლო პრაქტიკა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ბ) შრომით სამართლებრივი სიახლეები, მათ შორის მტკიცების ტვირთის

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია აგრძელებს ინტენსიურ, პრაქტიკულ კურსს სამშენებლო სამართალში. ბოლო სამი შეხვედრის ფარგლებში (2, 9, 16 მარტი) განხილული იქნა შემდეგი საკითხები: - მიწის ნაკვეთზე შენობა-ნაგებობათა განთავსების წესი (ძირითადი მოთხოვნები შენობის მიმართ; შენობის ენერგოეფექტურობა; შენობის განთავსების წესი; შენობის მაქსიმალური სიმაღლე; საზიარო კედელი/შემოღობვა/წყალარინება; ავტოსადგომი). - მშენებლობის ნებართვის გაცემა და მასთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხები (მშენებლობის განხორცილების სამართლებრივი საფუძვლები; სამშენებლო

მიმდინარე წლის 15 მარტს, GIZ -ის ფინანსური მხარდაჭერით, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის ადვოკატთა მეორე ნაკადისთვის დაიწყო ტრენინგი, გადახდისუუნარობის საქმის წარმოებასთან დაკავშირებულ პრაქტიკულ კურსში. ტრენინგის მოდული ევროკავშირისა და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) თანადაფინანსებული პროექტის “საქართველოს კომერციული სამართლის და პრაქტიკის გაუმჯობესება” ფარგლებში შეიქმნა. ის მთლიანად მორგებულია ,,რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ“ საქართველოს ახალი

GIZ-თან მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე, ევროკავშირისა და გერმანიის ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ფედერალური სამინისტროს (BMZ) თანადაფინანსებული პროექტის “საქართველოს კომერციული სამართლის და პრაქტიკის გაუმჯობესება” ფარგლებში, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის ადვოკატებისთვის ა/წ 26-28 თებერვალს და 2-4 მარტს ჩატარდა ონლაინ ტრენინგი ,,მეწარმეთა შესახებ“ საქართველოს ახალ კანონპროეტზე. თითოეულ ტრენინგს, რომელიც ჯამში სამ დღეს მოიცავდა, უძღვებოდნენ GIZ-ის ექსპერტები: გიორგი ჯუღელი, ნინო ბაქაქური

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია აგრძელებს შეხვედრებს სამშენებლო სამართლის პრაქტიკულ კურსთან დაკავშირებით. 2021 წლის 26 იანვარს გაიმართა რიგით მესამე შეხვედრა, სადაც განხილული იქნა საკუთრების უფლება, სამშენებლო სამართლის საკითხების ჭრილში. კერძოდ: სახელმწიფოს ნეგატიური და პოზიტიური ვალდებულება; საკუთრების კონსტიტუციურ-სამართლებრივი და სამოქალაქო-სამართლებრივი შინაარსი; საკუთრების სოციალური ბოჭვის თეორია; საკონსტიტუციო სასამართლოს ტესტი - კანონიერი (ლეგიტიმური) მიზანი და თანაზომიერების პრინციპი; სასამართლო პრაქტიკა;

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია აგრძელებს სამშენებლო სამართლის პრაქტიკული კურსის შეხვედრებს. 2021 წლის 21 იანვარს შედგა სასწავლო კურსის რიგით მეორე, ონლაინ, შეხვედრა. შეხვედრაზე განხილული იქნა სამშენებლო სამართალთან დაკავშირებული ზოგადი ხასიათის ისეთი საკითხები, როგორიცაა: სამშენებლო სექტორის როლი ეკონომიკაში (სტატისტიკური მონაცემები); კანონმდებლობა (სივრცის დაგეგმარება და ქალაქმშენებლობის დაგეგმვა, მშენებლობის ნებართვა, უსაფრთხოება, ზედამხედველობა და ჯარიმები, სხვა დაკავშირებული კანონმდებლობა); ადმინისტრაციული ორგანოების

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია იწყებს სამშენებლო სამართლის ინტენსიურ, პრაქტიკულ, სასწავლო კურსს. 2020 წლის 10 დეკემბერს შედგა კურსის პირველი, საორიენტაციო შეხვედრა, სადაც მონაწილეები შეთანხმდნენ სასწავლო კურსის ტექნიკურ საკითხებზე და გაეცვნენ კურსის პროგრამას. სასწავლო კურსის ფარგლებში მსმენელებს ექნებათ შესაძლებლობა დეტალურად გაეცნონ ქართულ სამშენებლო სამართალს, ნორმათა იმ სისტემას, რომელიც არეგულირებს სამშენებლო სამართლიდან გამომდინარე საკანონმდებლო და პრაქტიკულ ურთიერთობებს როგორც კერძო,