სიახლეები

საქმიანობა

2021 წლის 19 დეკემბერს, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ, მისივე წევრი ადვოკატებისთვის, ორგანიზება გაუწია ტრენინგს

2021 წლის 8 დეკემბერს, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ სისხლის სამართლის წევრი ადვოკატებისთვის ორგანიზება გაუწია

ასოციაციის წევრები