სიახლეები

საქმიანობა

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციას 2015 წლიდან მინიჭებული აქვს ინსტიტუციური აკრედიტაცია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი

2021 წლის 24 ოქტომბერს საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის(სიფა) ადვოკატებისთვის გაგრძელდა ტრენინგი თემაზე: „ საქართველოს

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია (სიფა)კერძო მეწარმეობის საერთაშორისო ცენტრის (CIPE) მიერ შეთავაზებული მცირე გრანტის ფარგლებში

ასოციაციის წევრები