სიახლეები

საქმიანობა

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ საქართველოს  საბანკო ასოციაციასთან ერთად, ა/წ 25 მარტს, ორგანიზება გაუწია ვებინარს

საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია აგრძელებს ინტენსიურ, პრაქტიკულ კურსს სამშენებლო სამართალში. ბოლო სამი შეხვედრის ფარგლებში

მიმდინარე წლის 15 მარტს, GIZ -ის ფინანსური მხარდაჭერით, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის ადვოკატთა მეორე

ასოციაციის წევრები