სიახლეები

საქმიანობა

მიმდინარე წლის 17 ოქტომბერს, GIZ -ის ფინანსური მხარდაჭერით, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის (სიფა)  ადვოკატთა

2020 წლის 23 იანვარს, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციამ (სიფა), წევრებისთვის ორგანიზება გაუწია სამუშაო შეხვედრას.

ასოციაციის წევრები