სისხლის სამართლის მატერიალურ და საპროცესო კოდექსში ცვლილებებზე სამუშაო შეხვედრა

1 მაისს, 19:00 საათზე, იურიდიული ფირმების ასოიაციის ოფისში გაიმართა სისხლის სამართლის მატერიალურ და საპროცესო კოდექსში ცვლილებებზე სამუშაო შეხვედრა. ასოციაციის წევრების შემუშავებული ცვლილებები მოგვიანებით გახდება ცნობილი საზოგადოებისათვის.