აკაკი ჩარგეიშვილი

აკაკი ჩარგეიშვილი სპს ,,აკაკი ჩარგეიშვილის საადვოკატო დარბაზი”-ს დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი. საადვოკატო დარბაზი არის ძლიერი და პროფესიუონალური იურიდიული მხარდაჭერა უცხოელი და ადგილობრივი მანდატორებისათვის ქართულ რეალობაში.

 

აკაკი ჩარგეიშვილი უკვე 20 წელზე მეტია პროფესიულ საადვოკატო საქმიანობასთან ერთად ახორციელებს სამეცნიერო და პედაგოგიურ საქმიანობას, რის საფუძველზე არის პუბლიკაციების, სამეცნიერო ნაშრომების, პრაქტიკული სახელმძღვანელოების ავტორი, არის საგადასახადო კოდექსის სამეცნიერო დებულებების ავტორი, საქართველოს საგადასახადო კოდექსის სახელმძღვანელო დებულებების ავტორი და ა.შ.

ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის მიზნით, მუშაობს კონფლიქტების ეკონომიკური სამართლის მიმართულებით.

 

სხადახვა დროს იგი მონაწილეობდა ქვეყნის უმსხვილესი ობიექტების (სს ,,თელასი”, სს ,,მადნეული” სს ,,საქართველოს რკინიგზა”) ირიდიული სტრუქტურირების კორპორატიულ და საპრივატიზებო პროცესებში, იყო და არის სხვადასხვა ქართული კორპორაციების იურიდიული მრჩეველი.

 

ადვოკატის პროფესიული საქმიანობიდან გამომდინარე, იგი წარმატებით ახორციელებს პრაქტიკას, კორპორაციული, ეკონომიკური, ფინანსური, საგადასახადო, სახელშეკრულებო, სახელმწიფო შესყიდვების, კონკურენციის და სხადასვა დარგობრივი მიმართულებებით, სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისატრაციული სამართლის სპეციალიზაციით.

 

პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე იგი წარმატებით ახორციელებს, ლობისტურ საქმიანობას საქართველოში და მონაწილეობს ეკონომიკური, საგადასახადო, სიაფიანანსო და საბანკო სამართლის საკანოანმდებლო ფორმირებაში.

 

ადვოკატი აკაკი ჩარგეიშვილი არის, საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის (სიფა) გამგეობის წევრი და ხაზინადარი, საქართველოს ბიზნეს პალატის ვიცეპრეზიდენტი, ბიზნესის ადვოკატირების ცენტრის დამფუძნებელი.