ამირან მაკარიძე

ამირან მაკარაძე  არის იურიდიული ფირმა  „ბეგიაშვილი და კომპანიის“ იურისტი. მისი პროფესიული გამოცდილება მოიცავს ასევე იურიდიულ საქმიანობას წამყვან ენერგეტიკულ და იმპორტიორ კომპანიებში და ასევე არასამთავრობო სექტორში, როგორც საქართველოში ასევე უცხოეთში.

 

ამირან მაკარაძე არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი და ოსლოს უნივერსიტეტის (ნორვეგია) მაგისტრი საერთაშოროს სავაჭრო, ბიზნეს და საინვესტიციო სამართალში.

 

იგი არის  საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის და საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციის გამგეობის წევრი.