იურიდიული ფირმა “Law Consulting Group”

მისამართი: ქავთარაძის 19, II სართული, თბილისი

ტელ.: (99532) 248 00 43

ელ.ფოსტა: mirianashvilik@gmail.com

www.lawconsultinggroup.ge

Law Consulting Group – არის საქართველოში მოქმედი ერთ-ერთი წამყვანი იურიდიული კომპანია, რომელმაც მოკლე პერიოდში დაიმკვიდრა სანდო, წარმატებული და წამყვანი კომპანიის სახელი. კომპანია დაკომპლექტებულია მაღალი კვალიფიკაციის პროფესიონალი იურისტებით, რომლებიც წარმოადგენენ და იცავენ კლიენტის ინტერესებს სასამართლოში, არბიტრაჟში, საგამოძიებო ორგანოებსა და მესამე პირებთან ურთიერთობაში.

Law Consulting Group-ის მიზანია კლიენტმა მიიღოს სწრაფი, ხარისხიანი და კვალიფიციური იურიდიული მომსახურება.  კომპანია სთავაზობს იურიდიული მომსახურების ფართო სპექტრს სამართლის სხვადასხვა სფეროში, როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.