ააიპ „ნიუვიჟენ“ უნივერსიტეტი და ააიპ საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაცია

მემორანდუმი

შპს თბილისის თავისუფალ უნივერსიტეტსა და .... საქართველოს იურიდიული ფირმების ასოციაციას შორის ურთიერთანამშრომლობის შესახებ