აბდუშელიშვილი გუგა

აბდუშელიშვილი გუგა

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 92 00 86; 2 92 24 91; 2 00 04 91
მობ. ტელეფონი: 579166446

ელ. ფოსტა: Gabdushelishvili@blc.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, საკორპორაციო, სახელშეკრულებო, სადაზღვევო სამართალი, შრომის სამართალი.

იურიდიული ფირმა: “ბიელსი” (BLC Law Office)