აბესაძე დავითი

აბესაძე დავით

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2  305 777
მობ. ტელეფონი: 579 99 99 90

ელ. ფოსტა: abesadze@vbat.ge

სფერო: საერთო  სამართლის სპეციალიზაცია.   სისხლის სამართალი, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო.

იურიდიული ფირმა: VBAT