აბუთიძე ნიკოლოზი

აბუთიძე ნიკოლოზი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 28 36 63
მობ. ტელეფონი: 597734773

ელ. ფოსტა: nabutidze@glcc.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო)  და ადმინისტრაციული სამართალი, სასამართლო და საარბიტრაჟო სამართალწარმოება

იურიდიული ფირმა: “ქართული იურიდიული საკონსულტაციო კომპანია” (GLCC)