აბუთიძე ნიკოლოზი

აბუთიძე ნიკოლოზი

მობ. ტელეფონი: 597734773

ელ. ფოსტა: abutidze@jgc.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო)  და ადმინისტრაციული სამართალისასამართლო და საარბიტრაჟო სამართალწარმოება.

იურიდიული ფირმა: ადვოკატი/ფიზიკური პირი