ამისულაშვილი ნანა

ამისულაშვილი ნანა

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 72 89 38
მობ. ტელეფონი: 577 77 76 27

ელ. ფოსტა: amisulashvili@vbat.ge

სფერო: საკონტრაქტო,  უძრავი ქონება, მშენებლობა, გადახდისუუნარობის  და  ვალდებულებითი სამართალი. ადმინისტრაციული სამართალი.

იურიდიული ფირმა: VBAT