ამაღლობელი არჩილი

ამაღლობელი არჩილი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32)  2 30 63 99;  +995 58 77 70 90
მობ. ტელეფონი: 571353838

ელ. ფოსტა: achikoamaglobeli@gmail.com

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) და ადმინისტრაციული  სამართალი

იურიდიული ფირმა: “სვანიძე და პარტნიორები”