ბაშინურიძე ქეთევანი

ბაშინურიძე ქეთევანი

მობ. ტელეფონი: 599 39 44 99

ელ. ფოსტა: katie@georgiansolicitors.ge

სფერო: საერთო სამართლის სპეციალიზაცია (სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, სისხლი)

ადვოკატი/ფიზიკური პირი