ბასილაია ბექა

ბასილაია ბექა

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 31 07 77
მობ. ტელეფონი: 599 85 02 90

ელ. ფოსტა: bbasilaia@lcs.ge

სფერო: სისხლის სამართალი, სამართალწარმოება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში; სამართალწარმოება საკონსტიტუციო სასამართლოში

იურიდიული ფირმა: Legal Consulting and Services (LCS)