ბათლიძე გიორგი

ბათლიძე გიორგი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 92 00 86; 2 92 24 91; 2 00 04 91
მობ. ტელეფონი: 595 133 373

ელ. ფოსტა: gbatlidze@blc.ge

სფერო: საკორპორაციო სამართალი,  ფინანსური და საბანკო სამართალი, კაპიტალის ბაზრის სამართალი, საინვესტიციო პროექტები, არბიტრაჟი.

იურიდიული ფირმა: “ბიელსი” (BLC Law Office)