ბეგიაშვილი გიორგი

ბეგიაშვილი გიორგი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 251454
მობ. ტელეფონი: 577 4052 30

ელ. ფოსტა: g.begiashvili@bco.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) და ადმინისტრაციული სამართალი

იურიდიული ფირმა: “ბეგიაშვილი და კომპანია”