ბენაშვილი ნინო

ბენაშვილი ნინო

ოფისის ტელეფონი: +995 32 2 15 88 11
მობ. ტელეფონი: +995 593 445 755

ელ. ფოსტა: nino.benashvili@ge.ey.com

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი

იურიდიული ფირმა: შპს “იუაი საქართველო” (EY Georgia)