ბერიძე რევაზი

ბერიძე რევაზი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 30 30 77

ელ. ფოსტა: rberidze@mcgill.ge

სფერო:

  1. ბიზნეს სამართალი
  2. სატრანსპორტო სამართალი
  3. სახელმწიფო შესყიდვები

იურიდიული ფირმა: “მაგკილი” (McGill)