ბიბილაშვილი ვასილი

ბიბილაშვილი ვასილი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32 )  2 47 07 47
მობ. ტელეფონი: 595 776 779

ელ. ფოსტა: sandro.bibilashvili@bgi.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო)  სამართლი. (საკორპორაციო, კომერციული,  შრომის, გარემოსდაცვის  სამართალი; ფასიანი ქაღალდები, უძრავ ქონებასთან დაკავშრებული გარიგებები, წარმომადგენლობა სასამართლოსა და არბიტრაჟში, მედიაცია).

იურიდიული ფირმა: “ბი-ჯი-აი ლეგალი” (BGI Legal)