ბიბილაშვილი ზაზა

ბიბილაშვილი ზაზა

ოფისის ტელეფონი: (+995 32 )  2 47 07 47
მობ. ტელეფონი: 599 51 23 60

ელ. ფოსტა: zaza.bibilashvili@bgi.ge

სფერო: სამოქალაქო, საერთაშორისო კერძო სამართალი, კორპორატიული, სასამართლო დავები და არბიტრაჟი, M&A, უძრავ ქონებასთან, საოჯახო და შრომით სამართალთან დაკავშირებული თემები.

იურიდიული ფირმა: “ბი-ჯი-აი ლეგალი” (BGI Legal)