ბირკაია ნანა

ბირკაია ნანა

მობ. ტელეფონი: 599 19 28 00

ელ. ფოსტა: nanabirkaia77@gmail.com

სფერო: სამოქალაქო (კერძო), ადმინისტრაციული, სამეწარმეწარმეო სამართალი.

იურიდიული ფირმა: შპს “ბირკაია კვანტალიანი”