ბოგვერაძე ნინო

ბოგვერაძე ნინო

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2  38 03 32;  2 38 80 32
მობ. ტელეფონი: 577523156

ელ. ფოსტა: bogveradze@kordzadzelawoffice.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო)  და ადმინისტრაციული სამართალი.  სამეწარმეო, საბანკო, საოჯახო, საავტორო და ინტელექტუალური, შრომის სამართლი.

იურიდიული ფირმა: “კორძაძის საადვოკატო ბიურო”