ბუავა შალვა

ბუავა შალვა

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 37 93 00
მობ. ტელეფონი: 574445454

ელ. ფოსტა: shalvabuava@cli.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) და ადმინისტრაციული სამართალი: სახელშეკრულებო სამართალი, შრომის სამართალი, არბიტრაჟი, მედიაცია და დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის სამართალი, საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი, მომხმარებელთა უფლებების დაცვის სამართალი, გადახდისუუნარობის სამართალი, კონკურენციის სამართალი, სამშენებლო სამართალი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამართლი.

იურიდიული ფირმა: “აკაკი ჩარგეიშვილის საადვოკატო დარბაზი”