ჩანტლაძე ტატო

ჩანტლაძე ტატო

ოფისის ტელეფონი: +995 32 2 15 88 11
მობ. ტელეფონი: +995 591 157 700

ელ. ფოსტა: tato.chantladze@ge.ey.com

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი.

იურიდიული ფირმა: შპს “იუაი საქართველო” (EY Georgia)