ჩარგეიშვილი აკაკი

ჩარგეიშვილი აკაკი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 37 93 00
მობ. ტელეფონი: 591 913830

ელ. ფოსტა: chargeishviliakaki@gmail.com;  Akaki@chargeishvili.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო), ადმინისტრაციული და სისხლის სამართალი: ბიზნეს სამართალი,გადახდისუუნარობის სამართალი,სახელშეკრულებო სამართალი,  ენერგეტიკის სამართალი, საგადასახადო და საბაჟო სამართალი, ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი, სისხლის სამართალი (ეკონომიკური, ფინანსური და საგადასახადო საქმეები),არბიტრაჟი, მედიაცია და დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის სამართალი

იურიდიული ფირმა: “აკაკი ჩარგეიშვილის საადვოკატო დარბაზი”