ჩიქოვანი ჟანა

ჩიქოვანი ჟანა

მობ. ტელეფონი: 577 255 822

ელ. ფოსტა: chikovanizhana@gmail.com

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) სამართალი (ყველა კატეგორიის საქმე გარდა სამეწარმეოსი) და ადმინისტრაციული სამართალი (პრივატიზება, მიწების რეგისტრაცია გადაფარვასთან დაკავშირებული დავები)

ადვოკატი/ფიზიკური პირი