ჩირაძე ბელონა

ჩირაძე ბელონა

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 28 36 63
მობ. ტელეფონი: +995 598 60 22 40

ელ. ფოსტა: bchiradze@glcc.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო), ადმინისტრაციული, შრომის სამართალი, სახელმწიფო შესყიდვები

იურიდიული ფირმა: „ქართული იურიდიული საკონსულტაციო კომპანია“ (GLCC)