ჩიტალაძე ლიზა

ჩიტალაძე  ლიზა

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 37 93 00
მობ. ტელეფონი: 598659605

ელ. ფოსტა: liza.chitaladze@gmail.com

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) და ადმინისტრაციული სამართალი: ბიზნეს სამართალი, სახელშეკრულებლო სამართალი, მედიაცია, შრომის სამართალი, კონკურენციის სამართალი, შერწყმა და მიერთება, გაკოტრების სამართალი, ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი, ადმინისტრაციული სამართალი, ინვესტიციების მართვის სამართალი, საარბიტრაჟო სამართალი.

იურიდიული ფირმა: აკაკი ჩარგეიშვილის საადვოკატო  დარბაზი