ჩივიაშვილი გიორგი

ჩივიაშვილი გიორგი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 31 07 77
მობ. ტელეფონი: 595 28 55 33

ელ. ფოსტა: gchiviashvili@lcs.ge

სფერო: სისხლის სამართალი, სამართალწარმოება ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში

იურიდიული ფირმა: Legal Consulting and Services (LCS)