ჭკუასელი ნანა

ჭკუასელი ნანა

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 92 18 78; 2 220 417
მობ. ტელეფონი: 577 71 05 40

ელ. ფოსტა: nanuka.chkuaseli@kjlaw.ge

სფერო: საერთო სამართლის სპეციალიზაცია

იურიდიული ფირმა: გრატა ინტერნეშენალ ჯორჯია