ჭკუასელი რუსუდანი

ჭკუასელი რუსუდანი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 92 00 86; 2 92 24 91; 2 00 04 91
მობ. ტელეფონი: 599 398 898

ელ. ფოსტა: rtchkuaseli@blc.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) სამართალი. (სახელშეკრულებო, კორპორაციული, შრომითი, კომერციული,  საინვესტიციო და საზღვაო გადაზიდვების სამართალი; არბიტრაჟი).

იურიდიული ფირმა: “ბიელსი” (BLC Law Office)