ცხვედიანი თინათინი

ცხვედიანი თინათინ

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 305 777
მობ. ტელეფონი: 593 91 99 77

ელ. ფოსტა: tskhvediani@vbat.ge

სფერო: კერძო სამართალი (სახელშეკრულებო სამართალი, ვალდებულებითი სამართალი, საოჯახო სამართალი, მემკვიდრეობის სამართალი, საკორპორაციო სამართალი, ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი, სახელმწიფო შესყიდვების სამართალი, დაზღვევის სამართალი, შრომის სამართალი, უძრავი ქონება და სანივთო სამართალი); საერთაშორისო კერძო სამართალი; ადმინისტრაციული სამართალი; სასამართლო და საარბიტრაჟო დავები; ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი

იურიდიული ფირმა: VBAT