დეკანოსიძე რევაზი

დეკანოსიძე რევაზი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2  38 03 32;  2 38 80 32
მობ. ტელეფონი: 574744343

ელ. ფოსტა: revaz@kordzadzelawoffice.ge

სფერო: სამოქალაქო (კერძო)  და ადმინისტრაციული სამართალი

იურიდიული ფირმა: “კორძაძის საადვოკატო ბიურო”