ეგუტია ეკატერინე

ეგუტია ეკატერინე

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2  38 03 32;  2 38 80 32
მობ. ტელეფონი: 599513011

ელ. ფოსტა: egutia@ek-lawoffice.com

სფერო: მიმართულება: სამოქალაქო (კერძო), კორპორაციული, ინტელექტუალური საკუთრების, საბანკო და საინვესტიციო სამართალი

იურიდიული ფირმა: კორძაძის საადვოკატო ბიურო