გაფრინდაშვილი ირაკლი

გაფრინდაშვილი ირაკლი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 28 36 63
მობ. ტელეფონი: 599557556

ელ. ფოსტა: igaprindashvili@glcc.ge ; gaprindashvili.irakli@gmail.com

სფერო: სამოქალაქო (კერძო) სამართალი, სამეწარმეო/კორპორაციული სამართალი, საერთაშორისო ბიზნეს ტრანზაქციები, საგადასახადო სამართალი, გადახდისუუნარობა და სააღსრულებო საქმისწარმოება

იურიდიული ფირმა: “ქართული იურიდიული საკონსულტაციო კომპანია” (GLCC)