გელხაური გიორგი

გელხაური გიორგი

ოფისის ტელეფონი: (+995 32) 2 31 07 77
მობ. ტელეფონი: 555 11 22 48

ელ. ფოსტა: ggelkhauri@lcs.ge

სფერო: სისხლის სამართლი

იურიდიული ფირმა: Legal Consulting and Services (LCS)