გერმანოზაშვილი დავითი

გერმანოზაშვილი დავით

მობ. ტელეფონი: 599 26 65 65

ელ. ფოსტა: d.germanoza@mail.ru

სფერო: საერთო სამართლის სპეციალიზაცია (სისხლის სამოქალაქო, ადმინისტრაციული)

იურიდიული ფირმა: “ზედელაშვილი და ადვოკატთა ჯგუფი“